Backout’s Whitewash ”Ella”
FI34317/09
s. 13.9.2009
k. 14.5.2013
Kasvattaja Arja Niemijärvi, kennel Backout's
Haltija Sirkku Vaskimo
Ella SKL:n jalostustietokannassa

Ellan kohdalla kävi jo nuorena selväksi, että se sopii luonteeltaan paremmin lemmikiksi kuin näyttely- tai jalostuskoiraksi. Päätös osoittautui oikeaksi kun sillä todettiin toisessa silmässä alkava kaihi jo hiukan alle kaksivuotiaana. Muutama kuukausi kaihin toteamisen jälkeen Ellalta diagnosoitiin sekä epilepsia että kilpirauhasen vajaatoiminta, joiden lääkitystä säädeltiin pitkään. Vuoden 2013 keväällä Ellalle kehittyi halvausoireita, jotka magneettikuvauksessa todettiin johtuvan selkärangassa olevasta kasvaimesta. Ellaa ei enää herätetty tutkimuksen jälkeen, vaan se sai nukahtaa pois. Silmät ehdittiin peilata kahdesti, eikä kaihi nuoresta alkamisiästä huolimatta osoittanut laajenemisen merkkejä ja pysyi vain toisessa silmässä. Luonteeltaan Ella oli arka ja sen palautuminen ikävistä tilanteista kesti varsin pitkään. Kiitos äidilleni, joka tarjosi Ellalle rauhallisen ja rakastavan kodin. Ellasta on toimitettu verinäyte Koirien geenitutkimukseen ja toivottavasti siitä on tulevaisuudessa apua.


Backout’s Whitewash ”Ella”
FI34317/09
dob. 13.9.2009
dod. 14.5.2013
Breeder Arja Niemijärvi, kennel Backout's
Co-owner Sirkku Vaskimo
Ella in The Finnish Kennel Clubs breeding database

With Ella it became quite clear in her early age that her character was more suitable for a pet than a show or breeding dog. This decision proved right when she was diagnosed with hereditary cataract in one eye at the age of less than two years. A few months after the cataract diagnose she was also diagnosed with both epilepsy and hypothyreoidism, and her medication was adjusted for a long while. In the spring of 2013 Ella developed paralysis symptoms and was finally diagnostised with a tumor in her spine. She was let to fall asleep there. Her eyes were checked only twice, but despite the early onset, the cataract showed no signs of spreading and stayed in the one eye. Ella was shy and timid and it took her quite some time to recover from tricky situations. Thanks to my mother who gave Ella a peaceful loving home. Ella donated a blood sample in the Dog Gene Research and we hope it will be of help someday.